Termenul de avizare a documentatiei cadastrale decurge din momentul depunerii  lucrarii la OCPI. Pentru intocmirea documentatiei de cadastru, din momentul platii contravalorii serviciului ce urmeaza a fi prestat, termenul de intocmire a documentatiei cadastrale este de 1 la cateva zile in functie de complexitatea lucrarii.Scopul nostru este sa depunem in termen cat mai scurt documentatia dumneavoastra.

Mai jos aveti onorariile socitetatii noastre, taxele OCPI aferente, termenele de avizare, atat in regim NORMAL, cat si in regim de URGENTA.

 

Nr. Crt Tipul lucrarii Onorariu
lei
Taxe OCPI

(pot sa difere in functie de actele de proprietate)

Pret TOTAL

(toate taxele incluse in regim NORMAL)

Pret TOTAL

(toate taxele incluse in regim URGENTA)

TERMEN

de avizare in regim NORMAL
(zile lucratoare)

TERMEN

de avizare in regim URGENTA
(zile lucratoare)

1 Cadastru si Intabulare garsoniera 330 120 lei 450 lei 1000 lei 21 zile 10 zile
2 Cadastru si Intabulare apartament – 2 camere 380 120 lei 500 lei 1050 lei 21 zile 10 zile
3 Cadastru si Intabulare apartament – 3 camere 430 120 lei 550 lei 1100 lei 21 zile 10 zile
4 Cadastru intabulare apartament – 4 camere 480 120 lei 600 lei 1150 lei 21 zile 10 zile
6 Cadastru si intabulare  – teren intravilan 800 120 lei 920 lei 1500 lei 21 zile 10 zile
7 Cadastru si intabulare  -teren extravilan 430 120 lei 550 lei 1200 lei 21 zile 10 zile
8 Inscriere constructie noua in Cartea Funciara 650 60 lei+0,05% din valoarea de impozitare a cosntructiei 650 lei + Taxa OCPI 750 lei + Taxa urgenta OCPI 21 zile 10 zile
9 Dezmembrare / Dezlipire / Lotizare 400 lei/lot 60 lei / lot rezultat din dezmembrare 460 lei / lot 700 lei / lot 14 zile 5 zile
10 Alipire / Comasare 800 60 860 1100 lei 14 zile 3 zile
11 Trasare limite teren/ per punct materializat ( min 4 puncte) 100 100 lei 150 lei 1 zi 1 zi
12 Ridicare topografica – in vederea obtinerii autorizatiei de construire / extindere / demolare

600

200 lei (Suprafata pana la 1,00 ha)

800 lei

1600 lei

15 zile

7 zile

13

Actualizare doumentatie (repoztitionare, numar postal, categorie folosinta, destinatie teren/constructie, limite si suprafata )

500

60 lei / tipul actualizarii

500 lei + 60 lei / tipul actualizarii

500 lei + 60 lei / tipul actualizarii x 5 ori

21 zile 10 zile

14

P.U.D. / P.U.Z.

200 lei (Suprafata pana la 1,00 ha)

Tariful se negociaza in functie de complexistatea detaliilor din teren

15 zile

7 zile

15

Planuri de situatie / Schite (necesare la diverse institutii – Judecatorie, Notariat , Mediu, etc.)

300

300 lei

400 lei

3 zile

1 zi